ÁSZF

Üdvözöljük Önt internetes áruházunkban!

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013 évi V törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Szolgáltató adatai

Cégnév: Wendy Globál Kft

Telefonos elérhetőség:+36-30-7403776

E-mail: info@elegantstudio.eu

Cégjegyzékszám: 01-09-737049

Adószám: 13473695-2-41

Székhely: 1047 Budapest, Károlyi I. u.10.  (Nem üzlet!)

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
                               
Szerződés neve: Magyar

Tárhely szolgáltató adatai

Cégnév: Silicium Network Informatikai Kft

Telefonos elérhetőség: +36-70-9447008

Adószám: 2347178-2-13

Székhely: 2000 Szentendre Papszigeti út 19.

Adatvédelem

Az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően a rendelés során megadott adatait bizalmasan kezeljük, és csak a szállításhoz és számlázáshoz nélkülözhetetlen adatokat kérjük regisztráláskor.

Megrendelés és annak feldolgozásával kapcsolatos információk

Megrendelésének elküldésével Ön a Webáruházat működtető WendyGlobál  Kft vásárlója lesz. A megrendelés elküldésével Ön vagy cége kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat, illetve esetleges szállítási, utánvételi díjakat kiegyenlíti. A megrendelés fentiek szerinti elküldésével tehát Ön kifejezi vásárlási szándékát, amely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében ajánlati kötöttséget jelent attól az időponttól, amikor megrendelését megkapjuk. Erről automatikus rendszerüzenetet kap néhány percen belül, ahol ellenőrizheti a vásárlás során rögzített adatokat, árakat, szállítási Az automatikus e-mail, amit a termék megrendelése után kap, nem minősül tényleges visszaigazolásnak. Ügyfélszolgálatunk az automatikus e-maillel egy időben kapja meg az értesítést vásárlási szándékáról, ellenőrzi az árakat, költségeket, a szállítás minden paraméterét. Ha a megrendelésében lévő adatok valamely oknál fogva tévesek, esetleg a termék a megrendelést követően nem elérhető, vagy bármilyen más probléma lépne fel, akkor Ügyfélszolgálatunk egyezteti ezt Önnel. Amennyiben az Ön által rendelt termék pillanatnyilag nem áll rendelkezésre, munkatársaink erről Önt haladéktalanul tájékoztatják. A termék visszaigazolását kollégáink telefonon vagy e-mail-ben teszik meg, a termék kiszállításának időpontjáról vagy az átvétel lehetséges formáiról szintén tájékoztatást kap.  A megrendelés munkatársunk visszaigazolásával válik érvényessé.

Képhibák, kép eltérések miatt, termék nevének, árának, tulajdonságainak elírásáért, programhibákból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

A termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket a megrendelés leadásától számított 2-5 napon belül juttatjuk el a címzett részére.

A megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon történik, hétvégén a megrendelések feldolgozása szünetel. A rendelés leadása utáni munkanapon vállaljuk az összekészítést és a termék küldését.
Ha bármi fennakadás lenne, telefonon vagy e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban cégünk részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, cégünk teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A Wendy Globál Kft által forgalmazott termékek mennyisége folyamatosan változik, a megrendelések teljesíthetősége függ a nagykereskedés raktárkészletétől is, így esetlegesen nem teljesíthető megrendelések is előfordulhatnak.

Fizetés, szállítás

A megrendelt termék kiszállítását a Magyar Posta végzi
A szállítás módjától függően szállítási díjat számolunk fel. A megrendelés végösszegének fizetése két különböző, és szabadon választható módon történhet:

1.    Előre utalással, miután a termék státuszát ügyfélszolgálatunk visszaigazolta. Fontos, hogy a banki tranzakció tényleges megtörténtét követően van csak lehetőségünk a kézbesítés megkezdésére, az átutalás, mint tranzakció elindításáról küldött banki „igazolásokat” nem áll módunkban elfogadni.  Külföldre történő csomagszállításkor csak ez a fizetési mód választható. Előre utalás esetén Magyarország területén 1.790.- forint a szállítási díj.

-A termék ellenértékét+szállítási díj cégünk számlaszámára kell befizetni elektronikus utalással.
Wendy Globál Kft  OTP 11704007-20232775-00000000

2.    Fizetés utánvéttel a futárszolgálatnak készpénzben. Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni. Magyarország területén belül: Csomagjainkat a Magyar Posta futárszolgálat szállítja ki Önnek, a szállító minden esetben átvételi elismervényt  fog aláírattatni, mellyel Ön igazolja, hogy kiegyenlítette az utánvét összegét, illetve átvette a csomagot sértetlenül. A termék vételárát ekkor fizeti a futárnak készpénzben. Utánvét esetén Magyarország területén 2100.- forint a szállítási díj.

* Kérjük, hogy az átvételi elismervényt mindkét esetben csak akkor írja alá, ha a csomagját tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

Vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási
jogát. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.  A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A CIPŐSDOBOZ NEM HASZNÁLHATÓ POSTAI CSOMAGOLÓANYAGKÉNT, ILYEN ESETEKBEN A SÉRÜLÉSÉRT 1.000.-Ft ÉRTÉKCSÖKKENÉST SZÁMITUNK FEL! Visszaküldés esetén a dobozt papírba kell becsomagolni, ragasztószalag nem kerülhet a doboz felületére!

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címén leadni.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését  megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. A termék vissza is cserélhető. A csere alapköltsége: 990 Ft. Csere esetén a futárszolgálat az előre jelzett időpontban kiszállítja a csereterméket, a vásárlónak ekkor kell átadnia a cserélni kívánt terméket az eredeti számlával együtt, illetve az esetleges árbeli különbözetet ekkor kell megfizetnie a futárnak.

Jótállási, garanciális információk,tudnivalók

A garanciális problémák kezelése ugyanolyan gördülékenyen történik, mint fizikai vásárlás esetén.

A Wendy Globál Kft üzletpolitikájának egyik alapja, hogy kizárólag kiváló minőségű termékeket forgalmaz megbízható gyártóktól!

Természetesen a legjobb minőségű termékeknél is előfordulhat probléma. Ilyen esetben Cégünk igyekszik gyorsan és szakszerűen orvosolni azt, természetesen a hatályos jogszabályoknak megfelelően, melyről alább tájékozódhat:

A hibás terméket kérjük küldje vissza postán az általunk kiállított számla másolatával a Wendy Globál Kft.1047 Budapest, Károlyi I.u. 10. címre.

Itt fontos megjegyezni, hogy a hibás terméket minden esetben a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni levelezési címünkre  Portós, vagy utánvételes csomagot nem áll módunkban átvenni.

Vállalkozásunk a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsájtjuk.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

A probléma jellegét tekintve alapvetően két féle lehet:

1. Javítható hiba
Ebben az esetben a terméket szakműhelyünkben megjavíttatjuk, és a lehető legrövidebb időn belül a saját költségünkön juttatjuk azt vissza.
2. Nem javítható hiba
Ebben az esetben a hibás árut kicseréljük, vagy a vételárat visszafizetjük.
A kedves vásárlónk döntheti el, hogy melyik megoldás kedvezőbb a számára.
A nem egyértelműen eldönthető, vagy vitás esetekben, illetve amikor szándékos rongálás gyanúja merül föl, a kérdéses termék - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - független laboratóriumi vizsgálatra kerül, ahol szakvéleményt készítenek róla. A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg.
Amennyiben a szakvélemény azt állapítja meg, hogy a reklamáció nem volt indokolt, a terméket visszajuttatjuk Önhöz, de ebben az esetben a visszaszállítási költséget Önnek kell fizetnie.


A Wendy Globál Kft az általa forgalmazott valamennyi termékre fél+másfél év szavatosságot vállal. (Az első hat hónap, illetve az azt követő másfél év a hatályos előírások szerint némileg más megítélés alá esik)
 A hetedik hónaptól kezdve a 2 éves időtartam végéig - a vásárlónak kell bizonyítania a kijelölt intézet szakvéleményével, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben. Javítás esetén a szavatossági idő annyival hosszabbodik meg, amennyi ideig a vásárló a terméket a hiba miatt nem tudta használni. A termék jelentős részének kicserélése esetén (pl. egy cipő talpának cseréje esetén) a kicserélt részre a szavatossági idő újra kezdődik. Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági jegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárló igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. Ide tartoznak az alábbiak: természetes bőrbélés színezése, beázás (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik), bőrtalp elkopása viselés következtében), gumitalp kopása (a törés természetesen nem), sarokkopás illetve illetve sarokflekk elhasználódása, nem megfelelő cipőápolás miatt keletkezett bőrhiba, rugós sámfa okozta esetleges eldeformálódás, bármilyen külső fizikai behatás miatt keletkezett sérülés. Bármilyen vitatott kérdésben a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által végzendő vizsgálat a döntő, melynek időtartama a szavatossági ügyintézés idejébe nem számít bele .

Tisztelt Vásárló!

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a szavatossági jogok elvesztésévei járnak az alábbiak:
- nem rendeltetésszerű használat,
- a szakszerű tisztítás, ápolás hiánya,
- a szakszerűtlen tisztítás, a felfedezett hiba (a rejtett anyag, vagy gyártás) nem azonnali jelentése, - sérülés, vagy erőszakos behatás, rongálás,
- házilagos javítás.
A lábbelikre vonatkozó hatályos reklamációs jogszabály a következő:
           
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

Panaszkezelés

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben  Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Cégünk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példány átadja a vásárlónak. Az írásbeli panaszt  webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.